Lidelsens mening

Lidelsens mening sett i lys av livets mening, er temaet for en fagdag i teologi som Misjonshøgskolen i Stavanger arrangerer onsdag 13. september.