Punktlig via satellitt

6 518 629N og 344 897 E. Nei da, dissetallene er ikke hentet fra Oslo Børs. Det er posisjonen til det nyeGPS-punktet i Byrkjedal.