Ulovlig, sier Fylkeslegen

Det er lovpålagt å ha helsesøster på skolene, hevder Fylkeslegen. Nå har Stavanger kommune fått frist til 15. september til å ordne opp i situasjonen.