Utreder salg av Tveit-konsesjon

Et enstemmig fylkesutvalg ber rådmannen vurdere spørsmålet om salg av konsesjonen for oppdrett av matfisk som nå ligger ved Tveit videregående skole i Tysvær.