Spleiselag sikrer jord- kabel på Madla

Utbyggere av bolig— områdene på Madla deler kostnadene, som kan komme opp i 300 millioner kroner, for å få høyspentlinjen i jorda.