Godt nyttår, Rogaland!

Vi lar dette midnattspanoramaet over Stavanger illustrere årets nyttårsfeiring, som så langt ser ut til å ha forløpt stille og rolig. Den sterke vinden som var varslet, kom ikke tidsnok til å forstyrre rakettene nevneverdig. (Foto: Åsmund Ådnøy)