• Politibetjentene Karen, Christoffer og Janne har Ruten som en av sine arbeidsplasser.Ungdomspa ruljen ble startet i mai, og politibetjentene prøver å få oversikt over mest mulig av det som skjer på Ruten og andre steder der ungdom under 18 år oppholder seg. Foto: Jan Inge Haga

Seks barn hasj-tatt på én helg

Sandnespolitiet har de siste dagene opprettet narkotikasaker mot flere mindreårige gutter. En egen ungdomspatrulje oppsøker stedene ungdommene er.