• Per Arne Sandvoll fikk god hjelp gjennom fedregruppen til Veiledningssenteret for pårørende da sønnen hans ruset seg. Carina Johansen

Far måtte be om hjelp

Få fedre ber om profesjonell hjelp når barnet deres ruser seg. Per Arne Sandvoll var aldri i tvil om at han trengte hjelp og støtte fra Veiledningssenteret for pårørende da sønnens hans ble tung rusmisbruker.