• Erik Fossåskaret meiner tog i byar er prega av mange organisasjonar som lagar liv. Tog på bygdene kan bli som eit sørgjefølgje utan fløyter og lyd. FOTO: Kristin Aalen

- Tog utan fløyter er som eit sørgjefølgje

Erik Fossåskaret meiner tog i byar er prega av mange organisasjonar som lagar liv. Tog på bygdene kan bli som eit sørgjefølgje utan fløyter og lyd.