• Bestemor Skogmus, Matalie P. Vorre syng med lærar Katrine Hiim som held paraplyen. Kristian Jacobsen

Bom fadderi og fadderullan dei

Det syng borna i skodespelet Hakkebakkeskogen. Elevar med autisme har jobba med elevar frå femte trinn om eit inkluderingsprosjekt på skulen. Det var ei stor meistring for elevane, og eit stolt augneblikk for foreldra.