Basketak om Badedammen

Slik endres utsikten fra Bybruas sørende hvis Badedammen Vest blir realisert. Det kontroversielle forslaget fra Selmer Bolig AS omfatter drøyt 350 boliger, og ligger ute til offentlig ettersyn til slutten av august.