Motstand mot ny kro

Aud Ellen Risa har planar om å byggja gardskro som attåtnæring. Protestane har ikkje uteblitt.