Må leie klasserom neste år

Neste skoleår må fire klasser flytte ut fra Hana skole. Skolen kan ikke tilby klasserom.