Mer å spare på vedfyring

NVE følger opp praksisen i Dalane Energi: Heretter skal alle tilbys billigere nettleie om sommeren.