Livet er styrt av personalrammene

Når du høyrer riksnyheitene, om kor knage det er over alt, blir du litt pessimistisk når det gjeld eigne krav, seier Inger Lise Hellevik.