Eksklusiv saltsprut

I en østerskonkurranse går det fort for seg, men blod og skjellrester i østersen gir minuspoeng og tilleggssekunder.