Lensmannen orientert

NÆRBØ: Hå lensmannskontor vart i går orientert om hendinga ved Nærbø ungdomsskule.