Eldreboliger til himmels

«Selv gull kan kjøpes for dyrt», sier høyrepolitiker Arild Husebø.