Revheim kirke mest populær for brylluper

Stengt Domkirke i et halvt år førte til at St. Johannes/Hetland kirke og Revheim kirke ble de mest populære bryllupskirkene i Stavanger i 1999.