• Styret i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF) anker ikke dommen fra Stavanger tingrett, hvor foreningen ble dømt til å betale tidligere Gann-rektor Per-Inge Veggeland 825.000 kroner i erstatning. Pål Christensen

Gann-dommen blir stående

Styret i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF) anker ikke dommen fra Stavanger tingrett, hvor foreningen ble dømt til å betale tidligere Gann-rektor Per-Inge Veggeland 825.000 kroner i erstatning.