Ransforsøk mot eldre mann

En eldre mann er forsøkt ranet ved Dusaviksvingen.