Ingen bom på Hunnedalsveien nå

Bomveien til Sirdal gjennom Gjesdal må vente.