• Tingrettsdommer Richard Saue og de to meddommerne fikk torsdag høre mange ulike forklaringer på hva som faktisk skjedde i Pedersgata i 16.30-tiden tirsdag 15. april i fjor. Jonas Haarr Friestad

Sprikende forklaringer i slåsshanskesaken

Ett vitne lot være å komme. To andre kom for sent. Vitnene som faktisk kom på tiden, fortalte alle ulike historier.