• Odd Øverby, mangeårig SV-politikar, vil gjera comeback i Hå-politikken. Ukjent

Bygdalista har 20 namn klar

Den nye bygdalista for Søra Hå har til no 20 namn på lista. No går dei i gang med å samla 240 underskrifter.