Mann ranet med øks i blokkleilighet

For å få fornærmede til å sette seg og «holde kjeft», slo de to ranerne ham med en indianerøks.