• Kulverten ved Mosvatnet fikk stort flertall i Stavanger bystyre. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Mosvatnet får grønn kulvert

Et stort flertall i Stavanger bystyre vil punge ut 100 millioner for å få bygget en grønn kulvert ved Mosvatnet, over det som nå er Motorveien inn til byen.