Stansar nedleggings- trugsmål

Stort arbeidspress på Tine-leiinga har stansa arbeidet med ei utgreiing som kan føra til at meieriet i Vikedal blir lagt ned.