- Speiderne må bedre sikkerheten

— Hvis speiderbevegelsen skal beholde troverdigheten, må den være ydmyk, gå i seg selv og spørre: Hva kan vi gjøre for å bedre sikkerheten, sier lensmann Odd-Bjørn Næss.