Esso misliker nytt Tjensvoll-kryss

Bensinstasjoneier John L. Tjensvold og Esso Norge er lite fornøyd med at det nye Tjensvollkrysset fratar bensinstasjonen innkjøring fra Madlaveien. Dette vil redusere tomtens verdi, mener bensinstasjoneieren.