• Jemal, 32 år, bor nå i skjul hos med-kristne i Stavanger-regionen – i håp om å unngå å bli tvangssendt tilbake til Iran. – Vi håper å gjøre det vanskelig for myndighetene en liten stund, fordi de har bestilt en utredning om konvertitter som skal foreligge før nyttår, sier Terje Høyland, styreleder i nettverket Rettferdighet i asylpolitikken. Jon Ingemundsen

Kristen eks-muslim i skjul for å slippe tvangsutsendelse

Jemal heter han, og var muslim da han kom til Norge. I 2011 lot han seg døpe i Misjonskirken i Haugesund. Nå skal den avviste asylsøkeren sendes ut av Norge. Han er helt sikker på at det betyr arrestasjon og forfølgelse.