Kristen eks-muslim i skjul for å slippe tvangsutsendelse

Jemal heter han, og var muslim da han kom til Norge. I 2011 lot han seg døpe i Misjonskirken i Haugesund. Nå skal den avviste asylsøkeren sendes ut av Norge. Han er helt sikker på at det betyr arrestasjon og forfølgelse.

Jemal, 32 år, bor nå i skjul hos med-kristne i Stavanger-regionen – i håp om å unngå å bli tvangssendt tilbake til Iran. – Vi håper å gjøre det vanskelig for myndighetene en liten stund, fordi de har bestilt en utredning om konvertitter som skal foreligge før nyttår, sier Terje Høyland, styreleder i nettverket Rettferdighet i asylpolitikken.
  • Ingeborg Eliassen
    Ingeborg Eliassen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

— Jeg fikk et nytt liv da jeg ble døpt. Det er som om jeg er født om igjen, forklarer 32-åringen fra Iran. I det han sier dette, lyser han opp i et smil. For øvrig er ansiktet dratt av bekymring. Under øynene har Jemal mørke ringer.

To-tre dager i hver seng

De siste par ukene har han levd i skjul og flyttet hver andre eller tredje dag. De som huser ham, er andre kristne som han har fått kontakt med i miljøet i IMI-kirken, der han er aktiv.

Siden februar har dette miljøet vært Jemals ene faste punkt i tilværelsen – etter at han fikk arbeidstillatelsen sin inndratt dermed ikke kunne jobbe lenger. 32-åringen har tre avslag på asylsøknaden som han leverte da han nådde Norge i 2010. Nå har han oversittet utreisefristen. Han tror politiet kan komme og hente ham når som helst og sende ham tilbake til Iran. Det frykter han mer enn noe annet. Derfor tør han ikke lenger vise seg i nærheten av leiligheten han har hatt:

— Hvis jeg blir sendt tilbake, blir jeg satt i fengsel. Det er helt sikkert, sier Jemal.

Les også

Konvertitter må bli skap-kristne

Tvangssendt til fengsel

Det tror Terje Høyland også. Styrelederen i frivillig-nettverket Rettferdighet i asylpolitikken (Ria) viser til en rapport om hva som skjer med hjemsendte konvertitter i Iran, fra Norsk organisasjon for asylsøkere i sommer. NOAS har gjennomgått rundt 100 tilfeller der konvertitter er tvangssendt fra Norge til Iran mellom 2011 og 2014. En rekke av dem ble arrestert ved ankomst. Ukentlig meldeplikt til politiet, bøter, fengsling, kausjon, press og trusler, overvåking – og tortur – står på NOAS' liste over reaksjoner hjemsendte er blitt møtt med.

Les også

Utlendingsnemnda avviserat den underslår Iran-fakta

Les også

Straffbart å skjule asylanter, sier politiet

Tvangssendt, tilbake som kvoteflyktning

Flere er blitt fengslet, deretter løslatt, har flyktet på nytt – og har fått status som FN-flyktninger av UNHCR, ifølge rapporten. Den nevner ett konkret tilfelle, en mann som søkte asyl i Norge i 2008 og som ble tvangssendt tilbake til Iran i 2012. Han ble fengslet ved ankomst og torturert, blant annet med falsk henrettelse. Da han ble løslatt mot meldeplikt, flyktet han til Tyrkia. Der innvilget UNHCR ham flyktningstatus – og i februar 2014 kom han tilbake til Norge, denne gang som kvoteflyktning.

Les også

Kristne vil gjemme konvertitter fra politiet

Konverterte etter ankomst

Jemal var muslim da han flyktet fra Iran og kom seg til Norge, hvor han søkte asyl. Søknaden begrunnet han med at han var politisk forfulgt – og blant annet hadde vært fengslet – for sitt engasjement for større språklige rettigheter for azeri-befolkningen, Irans nest største etniske gruppe. Han fikk avslag på søknaden, men var i mellomtiden blitt kristen – og dette var spilt inn til utlendingsmyndighetene som nytt moment i saken. Men det ble ikke tatt hensyn til, slik det heller ikke blir i mange av de andre konvertitt-sakene. Myndighetene tar ikke "endelig stilling til hvorvidt utlendingen er reell konvertitt. Dette fordi konvertering i seg selv ikke utgjør en reell risiko for forfølgelse ved retur til Iran", heter det i Utlendingsnemdas siste avslag.

Ærlig prosess

Terje Høyland, som jobber som internasjonal leder i IMI-kirken, ser ikke bort fra at noen kan finne på å konvertere som metode for å få bli i landet. Men dette gjelder ikke i Jemals tilfelle, mener han. 32-åringen har gått et år på bibelskole. I IMI-kirken er han svært aktiv. Han leder et troskurs, og han foreleser på IMIs språkskole om kristen kulturarv.

— Vi sier til alle som vil konvertere at de bør glemme å la seg døpe hvis de tror det vil gi dem opphold. Det fins helt klart folk som prøver å lure systemet. Jemal ble ikke døpt hos oss, så vi gikk saken nærmere etter i sømmene før vi tok ham inn. Og vi har oppdaget at det ligger en ærlig prosess i bånn av dette hos ham, sier Høyland,

Publisert: