• Har Hå-ordførar Mons Skrettignland for store vyer her?

For store planar i Hå?

Kan det bli for mykje bilkjøring og for langt til toget i Stokkalandsmarka?