• Gand bygges ut i tre trinn. De åtte verkstedene til Gand vgs stod klare i august. Bak bygget kommer byggetrinn tre. Lars Idar Waage

Fortsatt håp for frisørfaget

Fylkestinget vil ta en ekstra runde for å forsøke å innarbeide frisørfaget på nye Gand videregående skole.