Beslaget utlevert til forhørsretten

Forhørsretten i Oslo påla i dag Politiets overvåkingstjeneste straks å oversende alt materialet fra beslaget i Stein Viksveens korrespondentkontor den 4. november i fjor i forseglet omslag. POT leverte det beslaglagte materialet til forhørsretten i ettermiddag.