- Stasi hadde norske agenter, mener forsker

Stasi hadde norske agenter helt fram til 1989. Det er dels bekreftet, og dels sannsynliggjort, mener forsker Svein G. Holtsmark.