Mer enn overvåking

Politiets overvåkingstjeneste (POT) er først og fremst forbundet med overvåking og avsløring av spionasje. Men oppgavene er mer varierte enn som så.