-Kan bli dyrare med omsorgsleiligheter

Kommunar som føretrekk å gi heildøgnspleie i omsorgsleilighetar, kan få større utgifter enn ved å gi pleie på ein sjukeheim.