Muntlige forhandlinger i Viksveen-saken

Oslo forhørsrett har besluttet å avholde muntlige forhandlinger i begge sakene som gjelder beslaglagt materiale i Stein Viksveens leilighet og kontor i Brussel. Sakene vil starte for åpne dører onsdag.