• Slik kan Forus i framtiden bli en by på størrelse med Sandnes. Her arkitektene bak Forusvisjonens forslag for området hvor Nortura og gamle Forus stasjon i dag ligger (midten bak). Juul/Frost Arkitekter

Sterke følelser for Forus stasjon

Planene om å gjenåpne Forus stasjon vekker både jubel og irritasjon. Sentrale politikerne er svært kritiske et nytt kollektivt knutepunkt på Jærbanen som korresponderer med bussvei til Sola.