• Vannveiene til Mosvatnet ble brått fylt med grått sølevann i forbindelse med boring av nye energibrønner for Nye Gamlingen. Kommunen måtte gripe inn fredag. Jarle Aasland

Kommunen stoppet utslipp til Mosvatnet

Turgåere og Naturvernforbundet reagerte: Stavanger kommune måtte gripe inn da entreprenør-firmaet slapp ut boreslam til Mosvatnet fredag.