Eresept ligger nede

Legene må skrive ut papirresepter.