• Eirik Sivertsen fra Røde Kors Hjelpekorps ved Stureknuten i Sirdal. Kristian Jacobsen

Færre skader i påskefjellet

Fridtjof Voss fra Røde Kors har jobbet som frivillig i 32 år. Han kan knapt huske en påske med færre skader.