ElTele Vest med aksjeemisjon

ElTele Vest har utvidet aksjekapitalen med 38 millioner, til 65 millioner, gjennom en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer.