Syden likevel?

Flertallet i utvalg for helse— og sosialetjenester i Sola vil utrede muligheter og kostnader for boliger iSpania.