• Helene Ohm regner med at det blir en kombinasjon av pisk og gulrot når antallet kommuner skal bli færre. Jone Laugaland

Finnøyrådmannen skal gi råd om kommunegrenser

— Jeg er nok den siste rådmannen i Finnøy, spår Helene Ohm. Hun er utnevnt som medlem i regjeringens ekspertutvalg for nye kommunegrenser.