Storfangst av ulovlige hummerteiner i Rogaland

I en storaksjon forrige uke ble det tatt beslag i 75 ulovlige redskaper for hummerfiske i Rogaland, og det ble skrevet ut 53 advarsler.

Beslag av samleteine i Rogaland.
Publisert: Publisert:

Aksjonen ble gjennomført av Fiskeridirektoratet i samarbeid med Politiet, Kystvakten, Statens Naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten.

– Vi beslagla blant annet en samleteine med 10 hummere i, og i tillegg en samleteine med en hummer i der eieren er kjent. Mesteparten av beslagene dreier seg om feil fluktåpning, dårlig eller ingen merking og i noen tilfeller mangel på innmontert råtnetråd, sier seniorinspektør Nils Johan Stonghagen i Fiskeridirektoratet, region Sør.

I tillegg til de 75 beslagene i ulovlig redskap, ble det gitt 53 advarsler for mindre alvorlige regelbrudd.

– Vi var også ute 1. oktober før fisket åpnet kl. 08:00 og tok beslag i en teine med bakgrunn i at den var satt før lovlig fangsttid, sier Stonghagen.

Rudi Iden ute på inspeksjon.

Seniorinspektør Rudi Iden i Fiskeridirektoratet fører beslag i kontrollsystemet.

Endrer fluktåpningen

– Vi registrerer at folk stort sett er flinke til å merke redskapene sine, men vi ser de samme regelbruddene over alt: En del endrer fluktåpningen fra 80 mm til 60 mm i dagene før 1. oktober, og satser på at teinene får stå i fred for oss. I enkelte områder er det kamp om plassen, og noen klarer ikke å vente, sier Iden.

Han har ei høne å plukke med noen av fritidsfiskerne som fangster med teiner.

– Dyreplageri

– I flere teiner ble det funnet stor krabbe der klørne var borte. Dette er dyreplageri, og vitner om lite respekt for levende vesen. Det er strengt forbudt å knekke klørne av krabben, og vi håper at det blir en slutt på dette, sier Iden.

I alt er det påmeldt 27.268 personer til årets hummerfiske. De aller fleste er fritidsfiskere (26.099), mens 1159 er yrkesfiskere.

Flest påmeldte er det i Vestland fylke, med 7514 personer.

Publisert: