Omkjøringsveien kan bli forsinket

Omfattende fornminner sør for Kleppevarden krever arkeologiske utgravinger som kan forsinke den 3,6 kilometer lange omkjøringsveien rundt Kleppe.