Juridisk strandsone-hjelp til kommunene

<p> Miljøvernminister Helen Bjørnøy og regjeringen gjeninnfører ordningen med juridisk bistand til kommunene i strandsonesaker og øker beløpet betydelig.</p>

Publisert: Publisert:
Ntb

Som et ledd i arbeidet med å bedre tilgjengeligheten for folk flest til strandområdene, har regjeringen satt av 2 millioner kroner til advokathjelp til kommunene.

— Det har vist seg at kommunene har gitt opp i saker mot privatpersoner i strandsonesaker. Det tar tid og er svært ressurskrevende, sier presseansvarlig Tonje Torsgård i Miljøverndepartementet til NTB.

Direktoratet for naturforvaltning stiller advokater til rådighet for kommunene og håper dette vil bidra til at kommunene kan ta opp kampen for allmenn fri ferdsel.

Dette har tidligere vært et prøveprosjekt, men blir nå utvidet med mer penger og til å gjelde alle landets kommuner, opplyser Miljøverndepartementet.

Publisert: