Juridisk strandsone-hjelp til kommunene

<p> Miljøvernminister Helen Bjørnøy og regjeringen gjeninnfører ordningen med juridisk bistand til kommunene i strandsonesaker og øker beløpet betydelig.</p>

Som et ledd i arbeidet med å bedre tilgjengeligheten for folk flest til strandområdene, har regjeringen satt av 2 millioner kroner til advokathjelp til kommunene.

Les hele saken med abonnement