Folk går maks 200 meter til første butikk

— Folk er villig til å gå 200 meter fra bilen. Men så må det skje noe.